Drut spawalniczy S2

Pakowanie: Kręgi

0.8 mm – 5.0 mm

Drut spawalniczy do automatycznego spawania łukiem krytym stali węglowych o granicy plastyczności 235-440 MPa (konstrukcje mostów, podpór, rur, rurociągów i kotłów pracujących w wysokich ciśnieniach i temperaturach).

A także do produkcji elektrod spawalniczych.