Drut spawalniczy S1

2.0 mm

3.0 mm

4.0 mm

5.0 mm

Drut do spawania stali niestopowych, drobnoziarnistych i niskostopowych